Magyar Falu Program

magyar falu program

Európa a polgárokért

A « Európai állampolgárság- örökség a jövőnek- az Ákosfalvi testvértelepülések találkozója»
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért”
program keretében

További információ :

Pályázati dokumentum letöltés

Fontosak a testvértelepülési kapcsolatok

2011. szeptember 06. kedd, 14:18
Állami és helyi ünnepek keretei közé szorítva avattak új magyar állampolgárokat a Rábaközben. Nagy számban Vásárosfaluban és Kapuváron tettek esküt a határontúliak, kisebb számban a vidéki települések polgármesterei is levették az esküt a magyar állampolgárságért folyamodóktól.

 

Az elmúlt hetekben számos alkalommal tettek állampolgársági esküt a határon túli magyarok. Az eskütételt a települések egy részénél állami vagy helyi ünnephez kötötték, ilyen esetekben nagy számban tették le állampolgári esküjüket a határontúliak, akik között jellemzően nagy számban vannak erdélyiek. Azokon a településeken, ahol testvértelepülési kapcsolatokat is ápolnak, nagyobb számú eskütevőt köszönthettek a városi és községi vezetők.

A helyi ünnepre és a nagyszámú új állampolgárra az egyik legjobb példa a legutóbbi, vásárosfalui falunap, templomtér-avató és a Vé-fesztivál. A programsorozat szombati napjának délelőttjén 27 határon túli magyar kapott állampolgárságot. Gál László körjegyző és az illetékes polgármesterek előtt 3 ákosfalvi (Beled testvértelepülése), 19 székelyvajai (Vásárosfalu testvértelepülése) és 5 harasztkeréki (Dénesfa testvérközsége) magyar tette le az állampolgársági esküt. Az erdélyiek részéről Tollas Gábor, a marosvásárhelyi magyar színház tagja beszélt a hazai és határon túli magyarok kapcsolatáról. Molnár Sándor, Vásárosfalu polgármestere büszkén jelentette ki, hogy a Rábaközben éppen a dél-rábaközi kistelepülés adott helyet az egyik legnagyobb számú állampolgári kérelemnek, amiben természetesen nagy szerepe volt az évtizedes partnerkapcsolatoknak. Azóta újabb kérelmek érkeztek, várhatóan jövőre ugyanilyen nagyszámú állampolgári esküt tesznek a Dél-Rábaközben.

Vásárosfaluban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes elmondta, országos szinten 140 ezer állampolgári kérelem érkezett be a hivatalokhoz (Kisalföld, augusztus 30.). Hozzátette: a már beérkezett kérelmek mellé 70 ezer névváltoztatási kérelem is érkezett. Semjén Zsolt kijelentette, a határon túli magyarok szavazati jogáról még az ősszel dönt a parlament.

Ugyancsak nagy számban tettek állampolgári esküt (idén már több mint 50-en) Kapuváron. A helyi önkormányzat az állami ünnepre, augusztus 20-ra időzítette az eskütételt. Hámori György polgármester előtt 37 erdélyi magyar tette le az esküt a város testvértelepüléseiről, Biharból és Hegyközkovácsiból. Borsodi Tamás címzetes főjegyző a Kisalföldnek hangsúlyozta, ilyen nagy számban még nem tettek esküt Kapuváron. A korábbi években egy-két, jobbára betelepülő erdélyi folyamodott állampolgárságért, de volt köztük kárpátaljai is. Augusztus 20. óta még egy család adta be kérelmét, nagyobb dömpingre azonban már nem számít a kapuvári jegyző.

A Rábaköz kisebb települései közül például Szárföldön tettek esküt, az utóbbi öt évben 3-an, jobbára Erdélyből, de szerepelt köztük egy szerb-montenegrói is. Horváth Ferenc polgármester elmondta, jelenleg egy kérvény van bent a községházán.

Nagyobb számban tettek esküt Farádon is, Szalay Zoltán polgármester szerint 4-en Kézdivásárhelyről, 3-an pedig Kishegyesről. Az említettek be is költöztek a községbe. Veszkénybe ez idáig egy kérelem érkezett, az erdélyi magyar már le is tette az esküt és itt is lakik a rábaközi községben.

Az állampolgári eskü kapcsán több polgármester megjegyezte, nagy vonzerőt jelent egy-egy határon túli partnertelepülés megléte. Azt, hogy nem volt eskütétel például Mihályiban, Csitei Gábor polgármester is a partneri kapcsolat hiányának tudja be.

További információ