Magyar Falu Program

magyar falu program

Európa a polgárokért

A « Európai állampolgárság- örökség a jövőnek- az Ákosfalvi testvértelepülések találkozója»
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért”
program keretében

További információ :

Pályázati dokumentum letöltés

„BURSA HUNGARICA 2018” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

2017. október 12. csütörtök, 21:31

„BURSA HUNGARICA 2018” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Dénesfa Község Önkormányzata meghirdeti a BURSA HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT a 2018. évre.

Pályázati kiírásra az állandó dénesfai lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális

helyzetű fiatalok jelentkezhetnek „A” vagy „B” kategóriában.

„A” típusú pályázat:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók

jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget

eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező

mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási

szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és

szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy

vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat kötelező mellékletei:

a.) A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói

jogviszonyigazolás a 2017/2018. tanév első felévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói

jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell

megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.

b.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó

havi nettó jövedelméről. (jövedelem igazolás)

 

„B” típusú pályázat

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel

rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:

a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még

felvételt nem nyert érettségizettek;

 

c.) és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes

idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező

alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak

részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és

szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy

vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi

felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és

tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat kötelező mellékletei:

a.) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó

havi nettó jövedelméről. (jövedelem igazolás)

A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és

Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri

pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

 

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

 

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már

nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában

léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva,

aláírva, a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt

Dénesfa Község Önkormányzatához kell benyújtani (9365. Dénesfa, Fő u. 11.)

 

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő

 

benyújtásának

 

határideje: 2017. november 7. 16,00 óra

 

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási ügyintézőnél

Dénesfa Község Önkormányzatnál személyesen (minden héten kedden 8,00 órától –

12,00 óráig), illetve telefonon a 96/594-170 számon kérhető.

 

A pályázat letölthető ide kattintva