Magyar Falu Program

magyar falu program

Európa a polgárokért

A « Európai állampolgárság- örökség a jövőnek- az Ákosfalvi testvértelepülések találkozója»
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért”
program keretében

További információ :

Pályázati dokumentum letöltés

Répcelak kontra Répceszemere: ki fizessen kinek az iskoláért, vagy amiatt?

2012. február 22. szerda, 19:05

A répcelaki önkormányzat kérése ellenére nem fizet hozzájárulást a Móra iskolába járó répceszemerei gyerekek után a szomszéd megyebeli falu. Sőt: annak polgármestere több mint hetvenmillió forint kártérítést szeretne Répcelaktól.

A városi képviselő-testület legutóbbi ülésén ismét szóba került az a levél, amit a répceszemerei polgármester, Radics László januárban küldött településvezető kollégájának. Abban megismételte egy előző levelében foglaltakat, miszerint kártérítés megfizetésére szólítja fel a répcelaki önkormányzatot, meglehetősen tetemes összeget megjelölve. Csaknem hetvenöt millió forint átutalását kéri, záros határidőn belül. Dr. Németh Kálmán répcelaki polgármester erre azt válaszolta, hogy az iskoláztatással kapcsolatban a kért összeg megfizetésével nem értenek egyet, azt nem fizetik meg. Magyarországon szabad iskolaválasztás van, a szülő joga eldönteni, hogy a gyermeke hova jár iskolába. Továbbá dr. Németh Kálmán felhívja kollégája figyelmét egy általa korábban írt levél gondos áttanulmányozására.

 

A répcelaki iskolát több önkormányzat tartja fenn, a működtetők a normatíván felül gyermeklétszám-arányosan finanszírozzák. A társulásban részt vevő nyolc településen kívül azonban még tíz helyről járnak tanulók az intézménybe. A legtöbb külsős gyerek répceszemerei. Dr. Németh Kálmán tavaly és tavalyelőtt év elején levelet írt a társuláson kívüli falvak vezetőinek a városi általános iskola finanszírozásával kapcsolatban. Néhány településről válaszoltak, közölve, hogy nem fizetnek, zömmel azonban nem érkezett visszajelzés. Egyedül a répceszemerei polgármester jelezte, hogy nem ért egyet a kéréssel, s meg is indokolta azt. Radics László úgy véli, jogtalan és alaptalan a répcelakiak követelése, sőt, inkább Répceszemere kér kártérítést. Mégpedig azért, mert szerinte kollégája elcsábította a szemerei gyerekeket a városi iskolába és óvodába. Ezzel pedig tetemes kárt okozott a falunak: az egyre csökkenő gyermeklétszám miatt pedagógusokat kellett elbocsátaniuk, végkielégítést fizetve nekik, s mindez odáig vezetett, hogy kénytelenek voltak megszüntetni az alig háromszáz lelkes falu alsó tagozatos tagiskoláját és az óvodát.

Dr. Németh Kálmán szerint - még ha Répceszemere nem is tagja az intézményfenntartó társulásnak - ők szolgáltatást teljesítenek, s a polgárjog alapján ezért ellenszolgáltatás jár. Répcelakon úgy érzik, az ő igényük jogos. De Radics László is ragaszkodik a saját álláspontjához. A szemereiek hamarosan tárgyalnak az ügyről, s meglehet, a pereskedéstől sem riadnak vissza.

SZOLGÁLTATÁSÉRT ELLENÉRTÉK JÁR

A Móra Ferenc Általános Iskola és Művészetoktatási Intézménybe több mint 300 gyerek jár. A társuláson kívüli települések közül a legtöbben - tizennyolcan - Répceszemeréről. Répcelak tanulónként hatvanezer forint működési hozzájárulás megfizetését tartja szükségszerűnek, mivel a fenntartók részéről jogos igényként merült fel, hogy azon települések önkormányzatai is járuljanak hozzá az iskola fenntartásához, amelyek nem kötöttek közoktatási megállapodást, ám igénybe veszik a szolgáltatást.

A vasnepe.hu oldalon megjelenő cikkhez Szólt hozzá Takács Lajos, dénesfai polgármester:

"Dénesfa Önkormányzata is kapott fizetési felszólítást Répcelaktól(természetesen válaszoltunk), annak ellenére, hogy mi sem kértük az oktatási szolgáltatást. Létrehoztuk Beled város központtal a magunk társulását,amely által eleget tettünk oktatási kötelezettségeinknek.(A társulás miatt magasabbak a támogatások.)
Hozzánk is járnak társuláson kivüli településekről tanulók,akik hozzák magukkal az állami nomatívát (kb. 300-400 000 Ft/fő)és ezzel könnyitenek a helyzetünkön.Egyetértek Répceszemere polgármesterével, a gátlástalan, városuk határánál tovább nem látó "nagyok" is,szerepet játszanak a falvak a vidék elsorvasztásában. Kitől követelnek ha majd mindenünk elfogy?"

További információ