Magyar Falu Program

magyar falu program

Európa a polgárokért

A « Európai állampolgárság- örökség a jövőnek- az Ákosfalvi testvértelepülések találkozója»
projektet az Európai Unió finanszírozta az
„Európa a polgárokért”
program keretében

További információ :

Pályázati dokumentum letöltés

Ismét az Energia Hivatalhoz fordul az önkormányzat

2013. január 31. csütörtök, 20:16

Az Energia Hivatalhoz küldött levél szövegét a bővebben feliratra kattintva olvashatják.

 

"Tisztelt Energia Hivatal!

Dénesfa Község Önkormányzata részéről kifogással élünk a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. illetékességi területén, kiemelten Dénesfa községben végzett hulladékszállítási és ehhez kapcsolódó díjmegállapítási gyakorlatával kapcsolatban.
2013. január 1-től településünkön is a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. látja el a hulladékszállítással kapcsolatos közszolgáltatást, míg ezt megelőzően a Rekultív Hulladékgazdálkodási Kft. végezte ezen tevékenységet. Az elmúlt év végéig a vegyes hulladék gyűjtéséhez a lakosság részére a korábbi szolgáltató 3 különböző űrmértékű gyűjtőedény igénybevételére biztosított választási lehetőséget (60, 80 és 110 literes gyűjtőedény). Az új szolgáltató január 1-től ezen lehetőséget szűkítette, a 438/2012.(XII.29.) Korm. számú rendelet 6. § (1) bekezdésére hivatkozva, miszerint „a közszolgáltatónak biztosítania kell azt, hogy az ingatlantulajdonos legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közül választhasson." Egyúttal kikötötte, hogy a 60 literes gyűjtőedényt kizárólag egyedülálló személyek, és a 70 éven felüliek (amennyiben a háztartásban lévő valamennyi személy 70 éven felüli) vehetik igénybe, illetőleg ezt alapul véve történik a díjfizetés. Ezen lakossági rétegen kívül eső valamennyi ingatlantulajdonos egységesen csak és kizárólag a 110 literes gyűjtőedényt veheti igénybe, illetőleg ez alapján számlázza ki a cég a hulladékszállítás díját. Az új szolgáltató teljes egészében figyelmen kívül hagyta az előzőekben említett kormányrendelet (2) bekezdését, amely szerint a legalább 2 különböző űrmértékű gyűjtőedény közüli választási lehetőséget az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatónak úgy kell felajánlani, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve többek között a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét, és az ingatlant használók számát. Az új közszolgáltató ezen eljárása - meggyőződésem szerint - teljes egészében ellentétes az előzőekben említett kormányrendelet 6. § (2) bekezdésével, hiszen nem biztosítja a választás lehetőségét az 1 főnél, illetőleg 70 éven felülieken kívüli lakossági csoporthoz tartozók számára. Így tulajdonképpen egy 2 fős háztartásnak is ugyanakkora hulladékszállítási díjat kell fizetni, mint egy 4 vagy akár 5 fős családnak. Ezzel sérül a szolgáltatás-ellenszolgáltatás egyenértékének alapelve, így a közszolgáltató jogtalan haszonra tesz szert a lakosság legnagyobb részét kitevő alapvetően 2-3 fős családok terhére.

Tisztelettel kérem ezért az Energia Hivatalt, szíveskedjék felülvizsgálni a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. hulladéktörvényt és a végrehajtási kormányrendeletet sértő gyakorlatát, illetőleg a lakosság indokolatlan megterhelését az aránytalan díjtételekkel.

Várom az ügyben szíves válaszukat a vizsgálat eredményéről."

Dénesfa, 2013. január 31.

Üdvözlettel:

Takács Lajos
polgármester